บราซิลเตรียมทดสอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจีน

บราซิลจะเริ่มการทดสอบทางคลินิกขั้นสูงกับวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีนในวันนี้ โดยจะทดสอบกับอาสาสมัครชุดแรกประมาณ 900 คน ซึ่งเป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ใน 6 รัฐ ของบราซิล ที่เป็นอาสาสมัครในโครงการ

วัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดย บริษัท ซิโนวัค บริษัทยาเอกชนจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายที่สามของโลกที่เข้าสู่การทดสอบระยะที่ 3 หรือการทดสอบเป็นวงกว้างในมนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการอนุมัติให้ใช้วัคซีน โดยขณะนี้ซิโนวัคกำลังร่วมมือกับสถาบันบูตันตัน ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านสาธารณสุขของบราซิล และหากผลทดสอบออกมาว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันก็จะได้สิทธิ์ในการผลิตวัคซีนจำนวน 120 ล้านโดสตามข้อตกลง

บราซิลเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอันดับสอง รองจากสหรัฐ โดยขณะนี้บราซิลมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วกว่า 80,000 คน นับจนถึงวันจันทร์ และมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ได้รับการยืนยันแล้ว 2.1 ล้านคน